Čas za programování je započítáván pouze za čistou práci, bez prostojů, odběhnutí, přestávek, apod.
Projekty či jednotlivé úkoly jsou předem oceňovány přibližně. Není možné oceňovat úkoly pevnou cenou, protože téměř vždy v průběhu prací nastane méně či více změn, které mají vliv na výsledek i výsledný odpracovaný čas.
Z tohoto důvodu je časové zpoplatnění nejspravedlivější pro obě strany.


 • PHP 4/5/6/7
 • HTML 5
 • XHTML 1.1, HTML 4.01
 • CSS 2, CSS 3
 • Javascript, AJAX
 • MySQL 4/5
Programování nad 30 hodin za měsíc (včetně e-shopů na míru)500 Kč/hod
Programování 20-30 hodin za měsíc550 Kč/hod
Programování 10-20 hodin za měsíc575 Kč/hod
Programování do 10ti hodin za měsíc600 Kč/hod
Grafické práce - externí grafik (pouze pro vytvářené či spravované stránky)od 400 Kč/hod
SEO práce - externí SEO specialista (pouze pro vytvářené či spravované stránky)od 600 Kč/hod
 • PHP 4/5/6/7 - "Hypertext Preprocessor/Hypertextový preprocesor" - je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML či XHTML, což lze využít při tvorbě webových aplikací.
 • HTML 5 - Proti předchozí verzi HTML4 z roku 1997 přináší podstatné změny, přičemž mezi nejdůležitější patří přímá podpora přehrávání multimédií v prohlížeči a podpora pro aplikace, které fungují i bez připojení k Internetu.
 • XHTML 1.1 - "Extensible hypertext markup language/Rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk“ - je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý W3C. Původně se předpokládalo, že se stane nástupcem jazyka HTML, jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen. V roce 2007 však došlo k založení pracovní skupiny, která má za cíl vytvořit novou verzi HTML, která ponese označení HTML 5 a její XML variantu XHTML 5. Vedle toho paralelně pokračuje i vývoj XHTML 2.0.
 • HTML 4.01 - "HyperText Markup Language/Hypertextový značkovací jazyk", označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.
 • CSS 2/3 - "Cascading Style Sheets/Kaskádové styly" je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C. Byly vydány zatím dvě úrovně specifikace CSS1 a CSS2 (včetně revize 2.1) a pracuje se na verzi CSS3. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu.
 • SEO - "Search Engine Optimization/optimalizace pro vyhledávače" je metodika vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích, které odpovídá obsahu, pro danou webovou stránku vyšší pozici a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. Protože většina používaných SEO technik není původní a vychází ze zásad publikování přístupného a bezbariérového webu, jsou tyto techniky přínosné nejen pro počítačové stroje, ale i pro běžné a zejména handicapované uživatele.
 • Javascript - je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk. Nyní se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků.
 • AJAX - "Asynchronous JavaScript and XML" je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí.
 • MySQL 4/5 - MySQL je relační databázový systém, zajišťující správu dat pro www stránky, u e-shopů například seznam položek a jejich vlastnosti.
Zdroj: Wikipedia